Jedan Rafael koji je danas preletio Gospić vrijedi oko 45 milijuna eura, a neposredno nakon toga kroz grad je prošlo oko 50 automobila marke Lamborghini čija cijena se kreće oko 220.000 eura po komadu, tj. ukupno 11.000.000 milijuna eura, pa je tako kroz Gospić “proletjelo” preko 55 milijuna eura.

Vozači (vozačice) ovih automobila se nisu zaustavili u Gospiću već su nastavili put prema Karlobag. Toliko su bogati da kada otvore paštetu, ne ližu poklopac!

Gs Press