Korona u Lici povećala broj slučajeva obiteljskog nasilja?

0

Udruga žena „Nit“ iz Korenice održala je danas u Kulturno-informativnom centru Gospić početnu konferenciju projekta “Između roda i kraja”. Na konferenciji je sudjelovao i Saša Mohorić zamjenik predsjednika Udruge „Homo“ sa sjedištem u Puli. Govoreći o dosezima ove kampanje predsjednica Udruge „Nit“ Marijana Nahod istaknula je osnovne smjernice nastojanja ovih udruga kako bi se sasvim prekinulo nasilje nad ženama.

-Partneri ovoga projekta su nam Udruge „Pokretač“ iz Korenice i „Homo“ iz Pule. Krajnji cilj projekta je osvijestiti stanovništvo Ličko-senjske županije o važnosti ravnopravnosti spolova i pomagati žrtvama obiteljskog nasilja. To nasilje se tijekom i nakon pandemije COVID-19 na ovim prostorima povećalo. Ljudi su češće bili u zatvorenim prostorima, živjeli su sa svojim problemima i to se manifestiralo na povećani broj slučajeva nasilja u obiteljima. Naša javnost je o tome informirana kroz medije, kroz predavanja i izlaganja određenih institucija, ali ipak mislim da ova problematika nije u dovoljnoj mjeri prodrla do svijesti običnog čovjek pa na ovoj problematici treba još uvijek raditi. Sve ovo traži veći angažman institucija civilnog društva, ali i svih građana da bismo se ujedinili i prevazišli probleme nasilja u obitelji i ravnopravnost spolova.

Projekt „Između roda i kraja“ (eng. „Between gender and nation“) ima za cilj poboljšanje kvalitete rehabilitacije žrtava rodnog nasilja te podizanje stanja svijesti u području rodne ravnopravnosti u Ličko senjskoj županiji.

Kroz međužupanijsku suradnju Udruge žena „Nit“ iz Korenice kao vodećeg partnera s partnerima udrugama Pokretač iz Korenice i „HOMO“ iz Pule će se kroz razne aktivnosti kao npr.: kreativno edukativne radionice namijenjenih ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te ženama općenito na kojima će se iste upoznati s njihovim pravima te mogućnostima zaštite u slučaju trpljenja bilo kojeg oblika psihofizičkog nasilja, edukacije srednjoškolaca Ličko senjske županije o principima egalitarnosti na kojima će se povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti te stvaranje koalicije s OCD-ovima u području ženskih prava ostvariti na području Ličko- senjske županije sljedeći rezultati projekta:

– Podržane žrtve kršenja ljudskih prava u Ličko senjskoj županiji

-Podržana međusektorska i unutar sektorska suradnja i sinergija u Ličko senjskoj županiji

-Promicanje međunarodnih standarda ljudskih prava u Ličko senjskoj županiji i

-Podržan rad i širenje rada OCD-a s građanima i lokalnim zajednicama

Trajanje projekta je od 01.08.2022. do 31.10.2023. godine uz vrijednost projekta 29.956,21 EUR-a, zaključila je Marijana Nahod.

Na konferenciji su se predstavile planirane aktivnosti i očekivani rezultati uz sam cilj projekta koji je ukupno poboljšanje kvalitete zaštite i rehabilitacije žrtava rodnog nasilja te podizanje stanja svijesti u području rodne ravnopravnosti u Ličko-senjskoj županiji.

Saša Moharić iz Udruge „Homo“ detaljno je pojasnio set aktivnosti vezane uz žrtve rodnog nasilja.

-Riječ je prvenstveno o psihosocijlnoj pomoći, konkretno se radi o pomoći u obliku smještaja. Budući da na području ove župnije kreće projekt sigurne kuće to je jedna nova i dobra vijest. Uz to će se žrtvama nasilja pružati besplatna pravna pomoć. Ukupni, zajednički cilj je postizanje većeg stupnja ljudskih, prvenstveno ženskih prava i na tome će djelovati sve udruge okupljene u ovome projektu. U ovome ćemo imati širu pomoć institucija kao npr. suradnju pučke pravobraniteljice, zaključio je Saša Moharić iz Udruge „Homo“ te najavio održavanje brojnih edukativnih radionica na kojima će žene biti upoznate sa svojim pravima, prepoznavanju bilo kojeg oblika nasilja i koracima koje tada treba preuzeti.

Gs Press