U spontanoj organizaciji Lucijane Kosović i Stipe Dunovića iz Gospića stigle su kamp kućice koje su donirali dobri ljudi iz Novalje.

Kamp kućice su donirali Matej Guščić, Karina Guščić, kamp Navis, kamp Sveti Duh, Ivica Šuljić i GPD Trcol iz Novalje. Prijevoz kamp kućica su organizirali Stipe Dundović (vučna služba Dundy) i Josip Hećimović (G&M).

U konvoj su se priključili i prijevoznici sijena i žita koji su vozili Tomica Dundović, Jure Murgić, Ana Pocrnić, Mile Pocrnić (Regan) i Ivan Starčević.

Caffe bar Forum u konvoju vozi prikupljenu hranu i kućne potrepštine.

Kolona je jutros u 07:00 sati krenula za okolna sela Petrinje i Siska koje je organizirano ciljano i ide ljudima kojima je ranije ustanovljena potrebita pomoć.

Gs Press