DRŽAVNI zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine o ukupnom stanovništvu prema spolu i starosti te etno-kulturalnim obilježjima stanovništva.

Prema Popisu 2021., Republika Hrvatska ima 3.871.833 stanovnika, od čega 1.865.129 muškaraca (48.17%) i 2.006.704 žene (51.83%).

U deset godina skoro pola milijuna ljudi manje

U odnosu na Popis 2011., broj stanovnika smanjio se za 413.056 osoba ili 9.64%.

Broj stanovnika Hrvatske pada od 1991. godine, kada je u njoj živjelo 4.784.265 stanovnika, da bi u 2021., taj broj pao na 3.888.529 stanovnika. To znači da je Hrvatska u trideset godina samostalnosti izgubila 18.7 posto stanovništva. U 2001. godini bilo je 4.437.460 stanovnika, a u 2011. godini 4.284.889. stanovnika, pokazuje DZS-ov pregled popisa stanovništva.

Rezultati Popisa 2021. pokazuju da udio Hrvata u nacionalnoj strukturi stanovništva iznosi 91.63%, Srba 3.20%, Bošnjaka 0.62%, Roma 0.46%, Talijana 0.36% i Albanaca 0.36%, dok je udio ostalih pripadnika nacionalnih manjina pojedinačno manji od 0.30%. Udio osoba koje su se regionalno izjasnile iznosi 0.33%, a osoba koje se nisu željele izjasniti iznosi 0.58%.

Velik pad broja katolika

Prema vjerskoj pripadnosti, katolika je 78.97%, protestanata 0.26%, ostalih kršćana 4.84%, židova 0.01%, pravoslavaca 3.32%, istočnih religija 0.9%, ostalih religija 0.96%, muslimana 1.32%, agnostika i skeptika 1.68%, osoba koje nisu vjernici i ateista ima 4.71%, dok se 1.72% osoba nije željelo izjasniti na pitanje o vjeri. Nepoznato je 2.14%.

Na prošlom popisu stanovništva 2011. katolika je bilo 86 posto. Pravoslavaca nešto manje od 4.5 posto, a muslimana oko 1.5 posto. Ateistima se izjašnjavalo tek 3.81 posto stanovništva, a dodatnih 0.76 posto smatralo se agnosticima. O religiji se nije željelo izjasniti 2.17 posto građana Hrvatske.

Sveukupno je, dakle, prema najnovijem popisu stanovništva kršćana ukupno 87.39 posto, dok ih je 2011. bilo 91.37 posto. To je pad od 3.98 posto.

Materinski jezik i državljanstvo

Prema materinskom jeziku, 95.25% osoba izjasnilo se da im je materinski jezik hrvatski, a 1.16% osoba izjasnilo se da im je materinski jezik srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom pojedinačno je manji od 1.00%.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske, njih 99.24% ima hrvatsko državljanstvo, dok je stranih državljana 0.74% ili 28.784.

Najveći pad u Vukovarsko-srijemskoj županiji

U svim županijama smanjen je ukupan broj stanovnika te je najveći relativni pad broja stanovnika prisutan u Vukovarsko-srijemskoj županiji (20.28%), Sisačko-moslavačkoj županiji (19.04%), Požeško-slavonskoj županiji (17.88%), Brodsko-posavskoj županiji (17.85%) te u Virovitičko-podravskoj županiji (17.05%).

Udio stanovništva u dobi do 14 godina iznosi 14.27%, a udio stanovništva u dobi od 65 i više godina iznosi 22.45%.

Ličko-senjska županija – Popis stanovništva, kućanstava i stanova

Ličko-senjska Lika-Senj 42,748 100.00
Ličko-senjska Grad Lika-Senj Town Gospić 11,502 100.00
Ličko-senjska Grad Lika-Senj Town Novalja 3,680 100.00
Ličko-senjska Grad Lika-Senj Town Otočac 8,332 100.00
Ličko-senjska Grad Lika-Senj Town Senj 5,973 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Brinje 2,563 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Donji Lapac 1,366 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Karlobag 780 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Lovinac 943 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Perušić 1,973 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Plitvička Jezera 3,649 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Udbina 1,334 100.00
Ličko-senjska Općina Lika-Senj Municipality Vrhovine 653 100.00

 

Gs Press / index.hr