Tri su glumačke (ne)sretnice koje su punokrvno oživjele tri tipične napaćene, ali ne i namagarčene domaće žene Petra Kovačić BotićAna Uršula Najev i Ana Marija Veselčić.

Glavni su likovi tri neimenovane prijateljice, kako Dalmatinci kažu – „prije“, mlade dalmatinske žene koje svoj pogled u svijet i zdravu trač-partiju usmjeravaju prema publici, praveći se da gledaju antičku tragediju. Ogledavajući se u ljudima koji na nekoliko sati žele pobjeći od svakodnevice i zabaviti se u stvarnosti se ogledavaju u sebi. Njihova introspekcija pokazuje da današnje žene i dalje žive u patrijarhalnom svijetu, da se ženski pokreti mnogokad ismijavaju i minoriziraju, da mitska postavka dalmatinske žene-majke-kraljice egzistira kao neupitna istina, da svako odstupanje od mitskog ŽMK bića stvara potpuno neuredan i disfunkcionalan svijet.

  • Naslov „Sretna ne bila“ jedna je od grotesknijih kletvi iz pop-asortimana domaćih stihoklepaca. Međutim, komad kojemu se toliko smijemo nije nastao ni iz čega. Stvarnost vremena u kojem djeluju autorice predstave i dalje ostavlja prostor tomu da se u vlastitoj nemoći, prikazujući sav glib državnog nemara i društva krojena po mjeri muškarca, barem od srca nasmijemo – i sebi u lice.

Dalmacija danas – Magdalena Mrčela

Gs Press