MARKO KRPAN (ODVJETNIK 28 BOŠKOVIĆEVA 16 10 000 ZAGREB HRVATSKA

00385-1-55-33-410 OFFICE@KRPAN.HR

ZA:

OD: Marko Krpan, odvjetnik

Boškovićeva 16 10000 Zagreb

 

NIKOLA MRAOVIĆ glavni urednik

NICK M j.d.o.o.

BROJ STRANICA UKLJUČUJUĆI OVU:

PREDAJA putem e-mail poruke 1 preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom

DATUM:

PREDMET: Karlo Starčević/zahtjev za objavu objavljene informacije ispravka netočno 15.5.2021. godine

Poštovani,

Ovime se u smislu odredbe čl. 40. st. 1. i 2. Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11 i 81/13) podnosi zahtjev za ispravkom nekoliko netočno objavljenih informacija, a koje su objavljene na Internet portalu gs press (www.gspress.net), i to:

  1. dana 14.5.2021. godine u članku pod nazivom; ,, …Karlo Starčević i supruga Manda krivotvorenim dokumentima pokušali rođenoj braći oduzeti nasljedstvo…”.

U naprijed navedenom članku se netočno navodi kako slijedi:

„….U pravoj tiradi predizbornih poruka i floskula sudionici predizborne kampanje često prešućuju neke detalje iz svoje novija biografije. Tako je s Karlom Starčevićem kojega Općinski sud u Gospiću i ne smatra pretjeranom poštenjačinom, kakvim se inače predstavlja.

Općinski sud u Gospiću dosudio je spor vezan uz prisvanje 15 čestica zemlje i I.-tužitelja Nikole Starčevića i II.-tužiteljice Mare Jurić, protiv I.- tuženika Karla Starčevića i II.-tužene Mande Starčević, radi utvrđenja i uspostave ranijeg zemljišnoknjižnog stanja, nakon održane glavne i javne rasprave zaključene dana 16. rujna 2020. u prisutnosti tužitelja osobno i pun. tužitelja i punomoćnika tuženika, dana 21. rujna 2020. objavio je presudio kako se utvrđuje da su nevaljane, neistinite uknjižbe prava vlasništva nad spornim nekretinama u Donjem Pazarištu.

Pučki rečeno, po sudskoj odluci Karlo Starčević i njegova supruga su na nepošten način sebi priskrbili veći dio zemljišta roditelja Karla Starčevića, na koje pravo pripada i ostalim članovima te obitelji. Zato je sud naložio Zk-odjelu Općinskog suda u Gospiću brisanje Odvjetnički ured Marko Krpan. Boškovićeva 16 * HR-10000 Zagreb * Hrvatska * * OIB: 24419277674 Žiro račun: IBAN: HR74 23400091160417075 otvoren u Privredna Banka Zagreb d.d. *

T: +385 (0)1 5533 410 * F: +385 (0)1 5803 129 * E: office@krpan.hr *

navedenih uknjižbi prava vlasništva te uspostava ranijeg zk-stanja kakvo je bilo prije navedenih uknjižbi. Bit će toga još…

Prije svega ukazuje se da gosp. Karlo Starčević nije inicijalno niti bio stranka u ovom predmetu već se tuženici bili majka gosp. Karla Starčevića pok. gđa Kata Starčević i supruga gospodina Starčevića gđa. Manda Starčević, a da se Karlo Starčević pojavio u predmetu nakon smrti pok. gđe. Kate Starčević i to isključivo kao njezin nasljednik.

Nadalje, ovime se ističe da je u istom predmetu dana 16.12.2020. godine donesena pravomoćna presuda Zupanijskog suda u Varaždinu pod posl. brojem Gž-Zk -834/2020 kojom je u cijelosti stavljena izvan snage odnosno preinačena pogrešna i nezakonita presuda Općinskog suda u Gospiću broi P-634/13 koju ste objavili u prilogu naprijed navedenog članka.

Slijedom toga pogrešna je, netočna i zlonamjerna konstatacija da bi gospodin Karlo Starčević i njegova supruga na nepošten način sebi priskrbili bilo kakvu imovinu ili njezin dio. Gospodin Karlo Starčević od svojih roditelja nije naslijedio nikakvu imovinu već je svoju cjelokupnu imovinu stekao svojim vlastitim mukotrpnim i poštenim radom. Posebno je indikativno da je sporni članak objavljen sa završetkom predizborne kampanje odnosno uoči početka izborne šutnje te gosp. Karlo Starčević koji je kandidat na izborima za gradonačelnika grada Gospića smatra da se na ovaj način pokušalo utjecati na volju birača i rezultate izbora. O navedenom je već izvješteno Državno izborno povjerenstvo.

Objavljivanjem ovakvog članka ostvarili su se elementi kaznenog djela te će gosp. Karlo Starčević u tom smislu poduzeti bez odgađanja i odgovarajuće radnje pred nadležnim kaznenim sudom.

Ljudsko dostojanstvo je prirodno čovjekovo svojstvo i pravo je svake osobe zahtijevati od drugih ponašanje koje će uvažiti njeno osobno dostojanstvo i ugled u društvu, a posebno imajući u vidu da mediji imaju značajnu ulogu u formiranju javnog mnijenja.

Gospodin Starčević s obzirom na svoju ulogu kao gradonačelnik ima značajnu ulogu u političkom i društvenom životu Grada Gospića. S obzirom na navedeno, u cijelosti je razvidno da je sporni članak po svom sadržaju takav da je podoban povrijediti Ustavom i zakonom zaštićeno dobro – dostojanstvo i ugled gospodina Starčevića.

Sukladno gornjem, ovime se u smislu odredbi Zakona o medijima, zahtijeva da ovaj ispravak objavite na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora ili na isti ili istovrijedan način na koji je bila objavljena netočna informacija.

Bez obzira hoćete li ili ne objaviti ovaj ispravak kako je propisano Zakonom o medijima, gosp. Karlo Starčević će poduzeti pravne radnje protiv odgovornih osoba i pred kaznenim i pred građanskim sudom.

Spoštovanjem,

ODVJETNIK

MARKO KRPAN Marko Krpan, odvjetnik Boškovićeva 16

10000 Zagreb

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani) Marko Krpan odvjetnik iz Zagreba, Boškovićeva 16 u postupku koji se vodi pred

temeljem tužbe (prijedloga, zahtjeva, optužnice, optužnog prijedloga ili sk)

Opunomoćujem(0) odvjetnika Marka Krpana iz Zagreba, Boškovičeva 16, da me(nas) zástupa u svim mojim (našim) praviüm poslovima pred sudovima, upravnim tijelima, arbitražama i/ili pred kojim drugim tijelom Viti drugom pravnom osobom ilih fizičkom osobom, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i koristi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe i/ili žalbe Mili druge pravne redovne i/ili izvanredne lijekove i/ili prigovore i/ili prijedloge ili zahtjeve ili molbe i/ili podneske ilili druga písmena, te da dade u moje (naše) ime nasljedničku izjavu, te da za mene (nas) primi novac i/Ali novčane vrijednosti u svezi svega gore navedenoga, kao i da o tome izdá odgovarajuće potvrder :

Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade ili troškova i čega drugoga u svezi navedenih obveza. i prava iz ove punomoči pristajem(o) na nadležnost stvatno nadležnog suda u Zagrebu. U Gospiću dana 15,5.2021.

2105_ispravak_informacije_gs_press

17899-1ad66

GŽ-ZK-834 2020

Gs Press