Tema koja je dominirala sastankom je održivi i kontinentalni turizam, kojom prigodom je resorna ministrica Nikolina Brnjac predstavila pripremu novog Zakona o turizmu gdje će se dodatni naglasak staviti upravo na kontinentalni turizam koji u velikom dijelu Hrvatske, ali i Ličko-senjske županije ima veliki potencijal.

 

Gs Press