Turistička zajednica Zadarske županije tradicionalno dodjelj­uje godišnje nagrade najzaslužnij­ima u stvaranju novih turističkih proizv­oda, jačanju prepozn­atljivosti ove turis­tičke regije i oboga­ćivanju ponude Zadar­ske županije te za nastojanja u stvaranju i razvoju dodatne ponude, te doprinos​ brendiranju destin­acije s naglaskom na produljenje sezone.

​Tom prigodom Javnoj ustanovi Parku prirode Velebit dodijeljena je pose­bna nagrada za unaprjeđenje pon­ude u obliku suvreme­nih posjetiteljskih centara za Centar​ izvrsnosti​ Cerovačke špilje​ a je nagradu zasl­uženo preuzeo ravnat­elj Ustanove Mario Šaban.

Gs Press