„ Ministarstvo hrvatskih branitelja u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija provodi projekt Uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj kojim je obuhvaćena izgradnja, uređenje i opremanje četiri veteranska centra – u Šibeniku, Sinju, Petrinji i Daruvaru.

Uspostava veteranskih centara u Hrvatskoj je jedan od najvažnijih strateških projekata za poboljšanje kvalitete življenja braniteljsko-stradalničke populacije. Prvi veteranski centar u Hrvatskoj otvoren je u lipnju 2022. u Šibeniku, a krajem siječnja 2023. s radom je počeo i veteranski centar u Sinju, a nedavno i veteranski centar u Petrinji.

Sva tri veteranska centra sadrže terapijski bazen, nogometno, košarkaško i tenisko igralište, boćalište, spomen-sobu, kapelicu, teretanu, dvoranu za fizikalnu rehabilitaciju te prostore za radnu terapiju, a sadržaje i usluge centra može koristiti sveukupno više od 5.000 korisnika na godišnjoj razini za dnevne i višednevne rehabilitacije.

U veteranskim centrima se pružaju usluge psihosocijalne pomoći i podrške, kineziološkog programa i fizikalne rehabilitacije, radne terapije, rekreacijsko-sportske usluge, duhovne obnove, program očuvanja i promicanja vrijednosti Domovinskog rata, primarne pravne pomoći iz područja braniteljskih prava, suradnje s udrugama na pružanju izvaninstitucionalnih usluga te očuvanja i promicanja zdravog načina života.

Radi upoznavanja s radom veteranskih centara dana 29. lipnja. 2023. godine u 15,00 sati, u dvorani  KIC-a Gospić, Budačka ul. 12, djelatnice Ministarstva hrvatskih branitelja, Područnog odjela Gospić održati će javnu tribinu na temu „Veteranski centri“.“

Gs Press / Ministarstvo hrvatskih branitelja