Danas je u prostorijama Razvojnog centra Ličko-senjske županije održana radionica na temu „Izrada hidrološko-hidrauličke analize i pripadajućih karata te plana upravljanja poplavnim rizicima za područje grada Gospića“. U organizaciji projektnog partnera Sveučilišta u Zadru, te uz podršku projektnog partnera Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e, radionica je održana u okviru projekta STREAM (Strategic development of flood management), koji se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija–Hrvatska 2014.–2020.

U sklopu navedenog projekta provode se hidrološko-hidrauličke analize s pripadajućim kartama i planom upravljanja poplavnim rizicima, te su rezultati tih istraživanja prikazani na radionici, a dionici su se upoznali s projektom STREAM i njegovim osnovnim ciljevima.

Također, kroz diskusiju s dionicima o njihovim iskustvima s pluvijalnim poplavama ustanovljeni su ključni problemi u postojećem načinu upravljanja rizicima od poplava te su identificirane potencijalne mjere smanjenja štetnih posljedica pluvijalnih poplava na život i zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i gospodarske aktivnosti na pilot području.

Radionicu su svojom prisutnošću i interakcijom uveličali mnogi sudionici. Tom prilikom, župan Ličko-senjske županije gosp. Ernest Petry pozdravio je sudionike i aktivno sudjelovao u provedbenim aktivnostima radionice.

Ispred Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-a, gđa Karolina Prpić Bogojević, voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu programa i projekata pozdravno se obratila nazočnima i zaželjela puno uspjeha u provedbi sadašnjih i budućih projektnih aktivnosti.

Među sudionicima su bili i predstavnici hitnih službi,  koji su od iznimne važnosti za provedbu projekta: HGSS, MUP SCZ Gospić, Stožeri civilne zaštite, JVP Gospić te predstavnici Grada Gospića, relevantna poduzeća koja djeluju za vrijeme kriznih situacija, predstavnica Hrvatskih voda kao i predstavnici mjesnih odbora.

Gs Press