Izložba „Pregled arheoloških lokaliteta kroz fotografiju u dolini Gacke“

0
Gacko pučko otvoreno učilište Otočac i Muzej Gacke organiziraju izložbu „Pregled arheoloških lokaliteta kroz fotografiju u dolini Gacke“ koja je dio višegodišnjeg projekta izrade arheološke topografije Grada Otočca. Otvaranje izložbe održat će se u petak – 4. ožujka 2022. – u 19 sati u izložbenoj dvorani Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac.
Izložbu čini sinteza najvažnijih lokaliteta – 20 lokaliteta na 58 fotografija – koji svjedoče o raznovrsnosti i bogatstvu kulturnog naslijeđa, a poredani su kronološki – od prapovijesti do novog vijeka. Većina arheoloških lokaliteta koji su dio ove izložbe nije istražena niti uvrštena u Registar kulturnih dobara, a konkretna arheološka iskapanja dat će nova saznanja o njima. Izložba ostaje otvorena do 4. travnja 2022.
Gs Press / MUZEJ GACKE