Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije je u prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Otočac održala izbornu sjednicu Skupštine na kojoj su izabrana nova tijela upravljanja za naredni petogodišnji mandat.

Sjednicu je otvorio Milan Jurković, predsjednik Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije koji je nakon intoniranja Lijepe naše i Vatrogasne himne predložio dnevni red sjednice koji je jednoglasno prihvaćen.

Izvješće o radu Zajednice u 2020. godini prezentirao je Hrvoje Ostović, županijski vatrogasni zapovjednik koji je u prvi plan istaknuo opremanje vatrogasnog sustava i planski razvoj koji je intenzivnije počeo još od 2014. godine a čiji konkretni učinci su vidljivu upravo u 2020. i 2021. godini, te se aktivnosti nastavljaju i dalje. Posredstvom i planiranjem Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije u periodu od 2016. – 2021. godine nabavljena su ukupno 22 vatrogasna vozila i 2 plovila za potrebe vatrogasnih postrojbi na području Ličko – senjske županije. Uz raspodjelu još pet rabljenih vozila iz vatrogasnih postrojbi koje će u 2021. godini preuzeti nova terenska pick up vozila, brojka se penje na ukupno 29 nabavljenih vatrogasnih vozila od čega 2 plovila koja će u 2021. godini biti raspoloživa u 18 vatrogasnih postrojbi posredstvom Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije. Naime, u periodu od 2016. – 2019. godine nabavljeno je 9 rabljenih vatrogasnih vozila koja je ličko – senjskim vatrogascima donirala Vlada austrijske savezne države Tirol, dva spasilačka vatrogasna čamca i dva terenska (pick up) vozila nabavljena posredstvom Hrvatske vatrogasne zajednice. U 2020. godini potpisani su ugovori za nabavku pet novih vatrogasnih vozila ukupne vrijednosti 11.943.293,80 HRK koja je za potrebe vatrogasnog sustava nabavilo Ministarstvo unutarnjih poslova. Raspored vatrogasnih vozila po vatrogasnim postrojbama izradila je VZŽ Ličko – senjske i do sada su isporučena i preuzeta tri vatrogasna vozila. Nadalje, u 2020. godini je planirana nabavka još 6 terenskih (pick up) vozila vrijednosti 1.358.106,45 HRK koje je za potrebe Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije nabavila Hrvatska vatrogasna zajednica i očekuje se njihova isporuka do srpnja 2021. godine. Navedenom nabavkom pick up vozila neće se opremiti samo 6  vatrogasnih postrojbi već njih 11 jer je uvjet VZŽ Ličko – senjske za dobivanje novog vatrogasnog vozila bio donacija rabljenog vatrogasnog vozila jednoj od vatrogasnih postrojbi s područja Ličko – senjske županije po odluci Zapovjedništva VZŽ Ličko – senjske.

Uz nabavku vatrogasnih vozila, u 2020. godini je planirana nabavka vatrogasne zaštitne opreme u iznosu od 996.182,15 HRK koju će za potrebe VZŽ Ličko – senjske iz sredstava Općekorisnih funkcija šuma nabaviti Hrvatska vatrogasna zajednica.

Ukupno ulaganje u vatrogasna vozila i opremu na području Ličko – senjske županije, sa razine države, planirano u 2020. godini iznositi će 14.297.582,40 HRK.

Nadalje, županijski vatrogasni zapovjednik je, uz stalne edukacije i osposobljavanja, posebno istaknuo uvođenje novih i naprednih računalnih i komunikacijskih tehnologija u vatrogasni sustav kao osnovnu pretpostavku za osnivanje Vatrogasnog operativnog centra Ličko – senjske županije (193), nasušne potrebe ličko – senjskog vatrogasnog sustava u proteklih 28 godina čije osnivanje je kočio nedostatak financijskih sredstava, a čiji rad u punoj funkcionalnosti ipak počinje od 1. lipnja 2021. godine ulaganjem 180.000,00 HRK u njegovo opremanje. Tom prilikom zahvalio je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić na iznimnoj suradnji u realizaciji projekta.

Zaključno je naveo da je iz navedene dinamike osposobljavanja, opremanja i izvršenja operativnih zadaća vidljiv srednjoročni rapidan razvoj ličko – senjskog vatrogasnog sustava, međutim, nezadovoljstvo je izrazio stagnacijom poticajnih mjera operativne komponente dobrovoljnog vatrogastva u pojedinim sredinama i ukazao na neophodnu potrebu intenzivnijeg uključivanja čelnika jedinica lokalne samouprave u poticanje dobrovoljnog vatrogastva i unaprjeđenje rada vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava sukladno potrebama, a ne samo u minimalnim zakonskim okvirima.

Izvješće o financijsko – materijalnom poslovanju i izvješće Nadzornog odbora prezentirala je Sanela Orešković, knjigovodstveno – računovodstvena referentica u Zajednici dok je Izvješće o radu Savjeta vatrogasne mladeži prezentirao Marin Lončarić, predsjednik Savjeta koji je, između ostalog, zahvalio Zajednici na financiranju troškova upućivanja vatrogasne mladeži u Kamp vatrogasne mladeži u Fažani tijekom ljeta 2020. godine.

Sva izvješća su jednoglasno prihvaćena, a potom je uslijedila razrješnica dosadašnjim tijelima upravljanja i postupak izbora novih tijela.

Temeljem otvorenog kandidacijskog postupka za predsjednika Zajednice zaprimljena je samo jedna kandidatura i to dosadašnjeg predsjednika Milana Jurkovića koji je izabran i imenovan za novog predsjednika u petogodišnjem mandatu i to peti put za redom.

Izabrani su članovi Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti za novi petogodišnji mandat nakon čega su verificirani članovi Skupštine prihvatili Program rada i Financijski plan za 2022. godinu.

Najsvečaniji dio sjednice bila je dodjela Plaketa počasnim dužnosnicima i to Ivanu Markoviću za počasnog predsjednika i Željku Prpiću za počasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije. Počasni dužnosnici postaju doživotni članovi Skupštine Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije na čemu su svaki ponaosob zahvalili okupljenim članovima Skupštine.

Na kraju sjednice novi – stari predsjednik Zajednice zahvalio je na ukazanom povjerenju i ponovnom izboru, najavio daljnji intenzivni angažman u razvoju vatrogastva i čestitao imenovanim članovima u tijela Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije, te zaključio rad izborne sjednice Skupštine Vatrogasne zajednice Ličko – senjske županije.

Gs Press / Hrvoje Ostović, dipl.ing. Županijski vatrogasni zapovjednik