Iz trgovina se povlači piće Hell zbog tragova etilen-oksida

0

Zbog moguće prisutnosti etilen oksida taj proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005.

Ministarstvo poljoprivrede u ponedjeljak je izvijestilo potrošače da opoziva energetsko piće HELL FOCUS STRC 250C 250ml/24 kao mjeru opreza zbog moguće prisutnosti u tragovima etilen-oksida u voćnoj bazi dobavljača.

Opoziva se spomenuti proizvod roka trajanja 11.06.2023. lot broj L1162D02 i L1162D03.

Zbog moguće prisutnosti etilen oksida taj proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Na tržište ga stavlja tvrtka Alca Zagreb d.o.o., Koledovčina 2, Zagreb.

Etilen-oksid je kancerogen, otrovan ako se proguta ili udiše, može uzrokovati i neplodnost

Prema podacima Europske agencije za kemikalije (ECHA), etilen-oksid razvrstava se na sljedeći način:

 • H220 Vrlo lako zapaljivi plin
 • H301 Otrovno ako se proguta
 • H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka
 • H318 Uzrokuje teške ozljede oka
 • H331 Otrovno ako se udiše
 • H335 Može nadražiti dišni sustav
 • H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu
 • H340 Može izazvati genetska oštećenja
 • H350 Može uzrokovati rak
 • H372 Uzrokuje oštećenje živčanog sustava tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
 • H360Fd Može štetno djelovati na plodnost. Sumnja na mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete

Ovo svakako zvuči prilično zabrinjavajuće. Zbog njegovih otrovnih svojstava etilen-oksid je u Europskoj uniji, odnosno tadašnjoj Europskoj ekonomskoj zajednici, zabranjen u hrani još 1981. godine, navodi se na Otrovno.com.

Iako je točno reći da je etilen oksid kancerogen i da se njegov plinoviti oblik koristi za sterilizaciju brisa (PCR test), nije točno tvrditi da su brisevi opasni zbog ovog procesa.

Gs Press / 24sata.hr