Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje donio je novu odluku o smanjenju cijene za PCR testove, kao i serološke testove.


HZZO je donio novu odluku o cijeni PCR testiranja na koronavirus i serološkog testiranja. Potreba za promjenom cijena za dijagnostičke testove utvrđena je nakon provedene analize u zdravstvenim ustanovama o nabavnim cijenama reagensa. Također, utvrđene su povoljnije cijene reagensa za PCR test i osiguranje što veće dostupnosti seroloških testiranja.

”Nova cijena koju će HZZO plaćati za PCR test na COVID- 19 je 382,92 kuna, dok je nova cijena serološkog testiranja po vrsti specifičnih protutijela 121,30 kuna”, izvijestili su.

Donesena je i odluka da HZZO nastavi financirati rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije te pripravnički staž zdravstvenih radnika. ”Također se nastavlja i financiranje rada pripravnika – doktora medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine za koje će se financirati pripravnički staž”, priopćili su.

Gs Press / dnevnik.hr