Soil Association Certification Ltd, kao certifikacijsko tijelo akreditirano za provođenje FSC® nadzora gospodarenja šumama u cijelom svijetu, proveo je nadzor po prijavi udruge Vidra pod naslovom „Izvješće o krčenju šuma u Republici Hrvatskoj“ i upravo pristiglim Izvješćem odbacio sve primjedbe kao neutemeljene!

Tijekom srpnja ove godine tim od 6 međunarodnih stručnih inspektora boravio je u Republici Hrvatskoj po prijavi  udruge Vidra/Zeleni odrd. Uvidom u gospodarenje šumama i na terenu i u dokumentaciji, inspektori nisu pronašli dokaze niti za jednu od primjedbi udruge. Upravo suprotno, dokazano je da se šumama gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima, na održiv i stručan način, sukladno FSC® certifikatu, te su sve primjedbe redom odbačene.

Štoviše, izvješće pokazuje da su sve provjerene gospodarske jedinice pokazale visoku razinu transparentnosti u planiranim i posječenim količinama. Zaliha drvna mase općenito je vrlo visoka. Tijekom terenskog obilaska stručni inspektori primijetili su da su područja označena u prijavi odsjeci koji se trenutno nalaze u fazi obnove u šumsko-uzgojnom sustavu jednodobnog gospodarenja.  Fazu dovršnog sijeka u tom načinu gospodarenja aktivisti često proglašavaju devastacijom, iako je to samo jedna faza u obnovi šuma koja se ne može promatrati zasebno, već kao dio ciklusa obnove šuma. Šest međunarodnih inspektora u tjedan dana detaljnog terenskog obilaska i pregleda dokumentacije nije pronašlo niti jedan dokaz za tvrdnje udruge, već naprotiv, samo dokaze da se šumama gospodari održivo, na dugi rok i po najvišim svjetskim standardima.

Inače, Hrvatske šume d.o.o. nositelj su FSC® certifikata za gospodarenje šumama za cijelo područje državnih šuma još od 2002. godine, kad su postale prvo poduzeće u regiji koje je certificiralo svoje šume, što je predstavljalo velik iskorak i priznanje za šumarsku struku.

Za običnog građanina, kupca drvnih i papirnih proizvoda, zaštićeni FSC® logotip znači da je proizvod koji kupuje proizveden u šumama kojima se gospodari održivo, te da on svojim potrošačkim postupkom nije pridonio nemilosrdnom iskorištavanju šumskih resursa.

Cjelokupno izvješće certifikatorskog tijela možete pročitati na www.hrsume.hr

Gs Press