Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zastupan po direktor Luki Balen i Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac zastupana po ravnateljici Jasminki Devčić sklopili su Ugovor o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije  za projekt fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju škole.

Projektni prijedlog je prijavljen na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22), a u njegovoj pripremi je sudjelovala JU Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA koja će Osnovnoj školi pružati i stručnu pomoć u provedbi projekta.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 400.785,00 HRK, od kojega iznosa Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudjeluje sredstvima pomoći u iznosu do 305.628,00 HRK.

Ličko-senjska županija koja je osnivač Osnovne škole Otočac, sudjelovat će u predfinanciranju projekta. Rok za realizaciju projekta je 18 mjeseci od zaključenja ugovora.

Projekt se odnosi na nabavu fotonaponske elektrane, montažu i puštanje u pogon te izradu glavnog projekta i izvođenje stručnog nadzora. Fotonaponska elektrana će biti postavljena na krov škole.

Osnovna škola Otočac je pokrenula postupak javne nabave za fotonaponsku elektranu te se očekuje da će ista biti puštena u pogon prije početka školske godine 2023/2024.

Andrija Brkljačić, ravnatelj

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA