Večeras je u KIC- u Gospić mladi lički znanstvenik dr.sc. Nikola Šimunić održao vrlo zanimljivo predavanje. Na žalost, zbog epidemioloških mjera svi zainteresirani nisu mogli nazočiti ovom vrlo zanimljivom predavanju. Dr. sc. Šimunić je uspoređivao demografsku sliku Ličko-senjske županije tražeći slične regije diljem Europe koje imaju iste ili slične probleme kao i Ličko-senjska županija. Govorio je i o NUTS regijama i koliko su one bitne u demografskom  smislu za Ličko-senjsku županiju.

Svoje predavanje dr. sc. Šimunić završio je ističući na koji način se državna politika i lokalna zajednica mogu uključiti u rješavanje ovog gorućeg problema, ne samo za našu županiju već i Hrvatsku u cjelini.

Jedan od mogućih pristupa su proaktivne populacijske mjere koje u koje spadaju pronatalitetne (dječji doplatci, manji porezi vjenčanima, jeftiniji vrtić..) i imigracijske mjere (pogodnosti za naseljavanje ljudi, kamo sreće mladih i obrazovanih).

Drugi pristup u rješavanju ovog problema su redistributivne populacijske mjere koje podrazumijevaju poticanje migriranja ljudi iz velikih gradova prema malim ruralnim sredinama.

U pravilu države kombiniraju pronatalitetne i imigracijske mjere u nastojanjima da se demografski revitalizira prostor.

Gs Press