Općina Lovinac prijavila se na natječaj za provedbu mjere 7.4.1.  Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu koja se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“  kroz koju je osigurano 311,875 kuna.

Na navedeni natječaj prijavljen je projekt Rekonstrukcije mjesnog groblja u Svetom Roku koji su djelatnici komunalnog poduzeća Vrilo d.o.o. iz Lovinca tijekom mjeseca studenog priveli kraju.

Navedeni projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, a kroz navedeni projekt mjesno groblje u Svetom Roku uređeno je tako što je rekonstruirana i produžena postojeća staza kroz mjesno groblje kao i sam ulaz u groblje koji je također rekonstruiran. Postavljena su i dvoja bočna ulazna vrata, izgrađena je betonska podloga za kontejnere i kante za smeće te je do glavnog ulaza u groblje dovedena voda gdje će na odgovarajuće postolje biti postavljena slavina za vodu. Također je nasipavanjem zemlje poravnato tlo na dijelovima groblja gdje je ranije bilo većih neravnina.

Udio sufinanciranja u ovom projektu je 90 % sredstava EU a 10 % sredstava Republike Hrvatske.

Gs Press / A.M.