Sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., Ličko-senjska županija je u prosincu 2019. godine, potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini u Ličko-senjskoj županiji“ KK08.1.1.02.0017. Partner na Projektu je Dom zdravlja Otočac.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.252.058,95 kn, a iznos EU potpore je 3.605.839,40 kn.

Projekt je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom je obuhvaćena nabava dijagnostičko-terapijske i medicinske opreme te infrastrukturni radovi u domovima zdravlja na području Ličko-senjske županije s ciljem poboljšanja i ujednačenja dostupnosti zdravstvenih usluga na području Ličko-senjske županije kroz obnovu postojeće i ulaganja u novu zdravstvenu infrastrukturu.

Tvrtka VIK-DENTAL d.o.o. Zagreb, temeljem sklopljenog Ugovora o nabavi stomatološke stolice s nasadnim instrumentima, isporučila je i instalirala Domu zdravlja Gospić, stomatološku stolicu ukupne vrijednosti 181.862,50 kn (24.137,30 €).

Nabavom dentalne opreme poboljšani su uvjeti pružanja usluga krajnjim korisnicima projekta.