Grad Gospić prijavio je dva projekta na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana opravka i otpornosti 2021. – 2026. 

Cilj poziva je sufinancirati pripremu projekata iz područja zelene tranzicije i digitalne transformacije s obzirom na to da je spremna projektno-tehnička dokumentacija preduvjet za brzi početak implementacije i realizacije projekata koji se planiraju financirati EU sredstvima u financijskom razdoblju 2021.-2027.

 Na javni poziv Grad je prijavio dva projekta, koliko je najviše i bilo moguće: 

  • Izgradnja i opremanje Centra za zaštitu i spašavanje Grada Gospića, 
  • Uređenje i izgradnja biciklističke infrastrukture na području Gospića. 

Projektne prijavu izradile su stručne službe Grada Gospića, a ukupna vrijednost odobrenih projekta iznosi  259.879,55 eura, od čega će 90% iznosa sufinancirati MRRFEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a 10% iznosa Grad Gospić. 

Ukupno odobrena sredstva za pripremu projektno-tehničke dokumentacije za Centar za zaštitu i spašavanje Grada Gospića iznose 96.560,82 eura, a za projekt uređenja i izgradnje biciklističke infrastrukture na području Gospića 137.330,77 eura.

Sredstvima prvog projekta bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju i opremanje Centra za zaštitu i spašavanje Grada Gospića s ciljem sprječavanja i upravljanja rizicima povezanih s klimom, ne klimatskim prirodnim rizicima i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima, te unaprjeđenja kapaciteta operativnih snaga u sustavu civilne zaštite Grada Gospića. 

Kako bi uspješno odgovorili na sve učestalije i zahtjevnije klimatske i ne klimatske ugroze, od iznimne je važnosti osiguravanje zadovoljavajućih infrastrukturnih uvjeta za kvalitetno funkcioniranje sustava civilne zaštite, što u ovom trenutku nije slučaj. Javna vatrogasna postrojba Gospić, koja redovito i prva izlazi na intervencije, smještena je u prostoru koji funkcionalno ne zadovoljava njihove potrebe. Kroz planirani projekt osigurali bi se infrastrukturni uvjeti za smještaj JVP Gospić, kao i prostor za odlaganje opreme ostalih operativnih snaga gospićke civilne zaštite čime će se omogućiti brži izlazak na intervenciju prilikom pojave katastrofa. U pripremi ovog projekta našem stručnom timu pridružio se i zapovjednik JVP Gospić Marko Popović koji je pomogao svojim stručnim savjetima.“ – kazala je zamjenica gradonačelnika Kristina Prša.

Sredstvima drugog projekta bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija za uređenje i izgradnju 100,97 km biciklističkih prometnica sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. 

Kvalitetno uređenim biciklističkim stazama sa dodatnim sadržajima želimo našim sugrađanima prije svega omogućiti sigurno kretanje u prometu, ali i osvijestiti ih o mogućnostima korištenja energetski, ekološki i financijski prihvatljivijeg oblika prijevoza. Navedenim projektom obogatit će se i postojeća turistička infrastruktura.

Gs Press