Savjetnici Ministarstva poljoprivrede održat će danas u 9 sati informativno-edukativnu demonstraciju u Smiljanu na OPG-u Ivana Došena.

Demonstracija će biti posvećena strojevima za zaštitu bilja, sa posebnim naglaskom na provjeru ispravnosti i umjeravanje ovih strojeva. Ovo je ključno za efikasno održavanje poljoprivrednih nasada i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

Tijekom događanja, stručnjaci Ministarstva pokazat će kako se provodi pregled ispravnosti stroja za zaštitu bilja, umjeravanje stroja i izračunavanje hektarske potrošnje kropiva. Posebno će biti predstavljen rad anti-drift mlaznica koje pružaju veću efikasnost zaštite i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

Osim tehničkih aspekata strojeva za zaštitu bilja, raspravljat će se i o sigurnosnim mjerama za korisnike ovih strojeva. U ovom kontekstu, naglasak će biti na kabini traktora i osobnoj zaštitnoj opremi za korisnike sredstava za zaštitu bilja.

Ova demonstracijska aktivnost Ministarstva poljoprivrede pruža odličnu priliku za sve zainteresirane da se upoznaju s važnim tehničkim i sigurnosnim aspektima korištenja strojeva za zaštitu bilja.

Gs Press