Dana 27. ožujka 2021. godine obilježavamo DAN NARCISA. Narcisi su simbol proljeća, života i nade te su kod nas prepoznatljivi i kao simbol dana koji je namijenjen jačanju svijesti o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke te podrške svim onim ženama koje su od istoga oboljele. Obilježavanjem Dana narcisa potičemo na razmišljanje i aktivniju brigu o vlastitom zdravlju u svezi samopregleda i preventivnih mamografskih pregleda.

Bez obzira na otežanu epidemiološku situaciju Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije nastavlja provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Ličko senjskoj županiji.

Dana 3.3.2021. započeo je 7 ciklus pozivanja, a 2 nova godišta koja su ušla u novi ciklus su 1970 i 1971 g.

Kako bi tu važnu pretragu omogućili udaljenim mjestima u provedbu NPP uključile su se i općina Udbina, Brinje i Donji Lapac, te su sufinancirale dolazak pokretnog mamografa iz Nastavnog Zavoda dr. Andrija Štampar, Zagreb.

Predviđeni dolazak  u travnju je

8. i 9.4. Općina Brinje,

12.4. Općina Udbina,

13 i 14.4. Općina Donji Lapac.

Mamografija

Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se mogu otkriti tumori ili neke druge promjene na dojci koje su premalene da bi se mogle otkirti samopregledom ili kliničkim pregledom. Mamografija može zabilježiti promjene na dojci oko 2 godine prije u odnosu na klinički pregled zasnovan na simptomima ili opipanoj kvržici. U žena koje imaju menstruaciju, izvodi se od 5. do 10. dana ciklusa, dok se kod žena koje nemaju menstruaciju može izvesti bilo koji dan u mjesecu.

Nažalost, 15-20 % karcinoma se mamografijom ne može prikazati, najčešće kod dojki sa gustom žlijezdanom strukturom, te kod takvih slučajeva treba učiniti i dodatne pretrage, poput ultrazvuka dojki (UZV).

Prvi mamografski pregled preporuča se učiniti između 38. i 40. godine, a u slučaju pozitivne obiteljske anamneze i ranije.

Žene u dobi od 50 do 69 godina obuhvaćene su Nacionalnim programom ranog otkrivanja raka dojke te im na kućnu adresu svake 2 godine dolazi poziv za mamografski pregled.

BRINITE SE O SVOME ZDRAVLJU I ODAZOVITE SE NA PREVENTIVNI PREGLED!