U okviru provedbe projekta sufinanciranog iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Javna ustanova Park prirode Velebit provest će akciju čišćenja speleološkog objekta Smetlara 2. U čišćenju će sudjelovati HGSS Stanica Gospić, a prikupljeni otpad će biti predan Gradskom komunalnom društvu Senj d.o.o. na daljnji odvoz i zbrinjavanje.

Akcija će se provesti 06. svibnja 2024. g s početkom u 10h u Krasnom polju na lokaciji https://goo.gl/maps/SafiSuMZUZRQx2A79.

Speleološki objekti smatraju se vrijednom geološkom i biološkom baštinom Republike Hrvatske te su stoga prepoznati u Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19). Svako ilegalnog odlaganje otpada u špilje i jame predstavlja opasnost za podzemne ekosustave, ali i čovjeka. Cilj akcije je osim očuvanja i zaštite jame, potaknuti svijest građana i skrenuti pažnju koliko su krška staništa posebna, ali istovremeno vrlo osjetljiva na onečišćenje.

Gs Press