Broj posjetitelja i više nego dobre u Pećinskom parku

0

Pećinski park Grabovača bilježi rast broja posjetitelja za 51% u odnosu na isto
razdoblje u 2020. godini. Usporedbom statističkih podataka iz istog razdoblja
2020. godine (11.5.-14.7.) s 1643 posjetitelja, napravljen je značajni porast na
3.233 posjetitelja u 2021. godini. Ovi rezultati uključuju samo posjetitelje koji su
platili ulaznicu u Park, dok je ukupan broj posjetitelja Pećinskog parka Grabovača
višestruko veći.  Najjači turistički adut Parka svakako je špilja Samograd koja i
ove godine privlači najveći broj posjetitelja od kojih je najveći udio domaćih,
individualnih gostiju gostiju. Povećanju broja posjetitelja doprinijelo je i
smirivanje situacije oko pandemije korona virusa ali i pojačana ulaganja u
marketing.

Gs Press / Javna ustanova “Pećinski park Grabovača”