Brdo “Ne bi nedilja” nova Gospićka atrakcija

0

Nepoznato novo brdo zvano “Ne bi nedilja” nadomak grada Gospića postaje prava atrakcija za turiste.  Brdo se može vidjeti sa više strana Gospićke okolice, a fenomen je “Karlov vrh” koji svaki dan raste sve više i više.  Još malo pa će “Karlov vrh” biti vidljiv i sa autoceste.

Ovo brdo koje se uglavnom sastoji od dolomita i salonita zabranjeno je građanima za posjete,  a svakako i mora biti jer smo u blizini brda zamijetili dosta odrona po prilaznim putevima.  Jedino pristup ima planinarsko društvo “ROMA” koje svakodnevno vrši istraživanje.

Nije nam poznato kada će javnost konačno imati pristup brdu koje bi uz ovakav rast moglo za jednu generaciju postati i planina pored Velebita!

Gs Press

Napomena: Satira koja se odnosi na odlagalište “Rakitovac” upozorava javnost na problem odlaganja smeća grada Gospića.