U sklopu Adventa u Gospiću u Katedrali NBDM u Gospiću nakon svete mise održao se koncert Pučkih pivača Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

„Pučki pivači KBF-a“ službeni je vokalni ansambl Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Vokalni ansambl „Pučki pivači KBF-a“ osnovan je 2018. godine i isprva su ga činili studenti KBF-a, polaznici izbornog kolegija “Interpretacija glagoljaškog crkvenog pučkog pjevanja”, a s vremenom su se priključili i studenti s drugih sastavnica Sveučilišta.

Gs Press