Zadnjih godina se Općina Perušić istaknula u apliciranju i prihvaćanju mnoštva projekata kojima se znatno poboljšala kvaliteta života tamošnjih građana. Tako se u 2019. prijavila na projekt WIFI4EU koji kao inicijativa WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče  besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji. Praktički-posvuda u gradskim jezgrama.

Općini Perušić sada je odobren Vaučer u iznosu 15 000 € za kojeg se postavila potrebna oprema na području naselja Perušić i omogućilo javni pristup WIFI mreži svim stanovnicima i prolaznicima. Tako je postavljeno više pristupnih točki te se javnim WIFI signalom trenutno može koristiti na sljedećim lokacijama: Trg popa Marka Mesića (centar), Hrvatski seljački dom u Perušiću , Stara pošta, Park u Perušiću, Kukčevka, Dom kulture i neposredne lokacije navedenih objekata.

Ovim projektom je pokriveno 40 posto naselja Perušić, a u budućnosti se očekuje proširenje pristupnih točaka i na okolicu Perušića.

M.S.