18.06. 2022. godine u Gospiću uspješno organizirana navedena javnozdravstvena akcija

U Organizaciji Udruge Biciklom do zdravlja, Doma zdravlja Zagreb Zapad i Doma zdravlja Gospić.

Pod pokroviteljstvom i u suradnji sa:

 • – Zavodom za javno zdravstvo Osječko baranjske županije
 • – Domom zdravlja Bjelovarsko bilogorske županije
 • – Zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar
 • – Daruvarskim toplicama
 • – Klinikom Vuk Vrhovec
 • – Savezom dijabetičkih udruga
 • – Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika
 • – Školom za medicinske sestre Vrapče
 • – Udrugom tetraplegičara i paraplegičara
 • – Društva sportaša veterana i rekreativaca
 • – Veleučilištem Velika Gorica, i nizom drugih partnera

građanima je pružena edukacija o važnosti brige za vlastito zdravlje, omogućeni su im besplatni preventivni pregledi mjerenja šećera u krvi, mjerenja tlaka te vađenja krvi.

U sklopu manifestacije centralni događaj svakako je bila vožnja biciklom (oko 20 km) kojom se prvenstveno žele istaknuti brojne prednosti na naše zdravlje, kao i promocija sporta i rekreacije poglavito među djecom.

Gs Press / Udruge Biciklom do zdravlja, Doma zdravlja Zagreb Zapad i Doma zdravlja Gospić