Na Natječaj Općine Lovinac u vezi izbora ravnatelja/ravnateljice  Kulturno-informativnog centra Lovinac, u zakonskom roku zaprimljeno je pet zamolbi kandidata. Izborno povjerenstvo je nakon otvaranja zamolbi predložilo Općinskom vijeću Lovinac da se u narednom četverogodišnjem mandatu za mjesto ravnatelja opet izabere dosadašnja ravnateljica Ana Miletić. Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Lovinac bilo je nazočno osam članova i reizbor Ane Miletić je bio jednoglasan.

Ana Miletić je u prvom mandatu organizirala niz kulturnih događanja, poput promocija knjiga, predavanja i izložbi te na taj način uvelike pospješila rad KIC-a Lovinac. Osim toga,  sudjelovala je u radnim timovima koji su pripremali mnoštvo sadržaja važnih za promociju Lovinca i okolice.

M.S.