Održan sastanak Izbornog stožera HDZ-a Ličko-senjske županije

0

Večeras je uz poštivanje svih epidemioloških mjera u nazočnosti 25
članova održan radni sastanak Izbornog stožera HDZ-a Ličko-senjske
županije na kojem su donesene smjernice i određeni rokovi vezano za
aktivnosti za predstojeće lokalne izbore.

Iznimno interesantno je da će HDZ na županijskoj razini imati oko 1500
aktivnih volontera, koji će terenski pripremati izborne aktivnosti što
je u usporedbi s drugim političkim akterima impozantna brojka.

Također je sa sastanka stožera upućena poruka prema 8.500 članova HDZ-a u Ličko-senjskoj županiji, kao i prema simpatizerima HDZ-a i cjelokupnim stanovništvu Ličko-senjske županije da ne nasjedaju na naručene i plaćene ankete koje se plasiraju kroz pojedine medije jer iste nisu ni približne realnim terenskim istraživanjima s kojima raspolaže HDZ iz kojih proizlazi da će HDZ-ovi kandidati biti uvjerljivi pobjednici na
predstojećim izborima na području Ličko-senjske županije.

Županijski izborni stožer HDZ-a LSŽ