Odjel za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru i Osnovna škola „dr. Jure Turića“ u Gospiću

U okviru 16. tjedna psihologije 1. i 3. ožujka 2023. studenti II. godine Odjela za nastavničke studije u Gospiću u okviru kolegija „Psihologija učenja“ pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Anele Nikčević-Milković provesti će radionice s učenicima 5. i 7. razreda Osnovne škole „dr. Jure Turića“ iz Gospića. Koordinatorica u osnovnoj školi je Antonija Prpić, mag. psych., stručna suradnica psihologinja. Tema radionica je „Učiti kako učiti“, čija je svrha učenike naučiti strategije i tehnike učenja, mnemotehnike, osvijestiti im procese učenja, pamćenja, zaboravljanja te im tako učenje i pamćenje učiniti efikasnijim, a njih samoreguliranim učenicima.                                                                                             

Termini održavanja aktivnosti:  

Srijeda 1. ožujka 2023.

5.a – 6. sat (12:30-13:15)

7.c – 6.sat (12:30-13:15)

Petak 3. ožujka 2023.

5.d – 5.sat (11:40-12:25)

7.e – 5.sat (11:40-12:25)

Gs Press