U  Osnovnoj školi „Silvija Strahimira Kranjčevića Senj,   29. veljače 2024. održana je pokazna  vježba “Senj 2024”  koju je u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić, organizirao Grad Senj i Stožer civilne zaštite  Grada Senja. Vježbom  je obilježen 01. ožujka -Dan civile zaštite u Republici Hrvatskoj i Međunarodni dan civilne zaštite.

U provedbu mjera civilne zaštite (evakuacija u slučaju potresa, sigurnost, hitna pomoć)  bili su uključeni Stožer civilne zaštite Grada Senja, Služba civilne zaštite Gospić,  Javna vatrogasna postrojba Senj,  Dobrovoljno vatrogasno društvo Senj, Vatrogasna zajednica Grada Senja, Policijska uprava ličko-senjska Policijska postaja Senj, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić, Gradsko društvo Crvenog križa Senj i Gospić . Prije provedbe vježbe održana je redovna sjednica Stožera civilne zaštite Grada Senja i učenicima nižih razreda osnovne škole održano predavanje od strane djelatnica GD Crvenog križa Gospić i Službe civilne zaštite Gospić.

Cilj vježbe je bila provjera sustava aktiviranja, opremljenosti i osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite za pružanje pomoći ugroženima te praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja u zgradi Osnovne škole „S.S. Kranjčevića“, prvenstveno osoba određenih za rukovođenje evakuacijom zaposlenika i učenika te njihovu sposobnost donošenja odluka u specifičnim okolnostima koje mogu nastati djelovanjem izvanrednog događaja.

Za učenike Osnovne škole „S.S. Kranjčevića“ održana je prezentacija opreme operativnih snaga civilne zaštite.

I ovom vježbom je dokazana brzina i spremnost svih sudionika što je pokazatelj koordinacije svih operativnih snaga civilne zaštite na području Grada Senja i Ličko-senjske županije.

Klimatske promjene i s njima povezane sve učestalije ekstremne vremenske pojave postaju sveprisutne, a uloga civilne zaštite postaje važnija nego ikad prije.

Upravljanje rizicima, pravovremeno upozoravanje, brza intervencija te edukacija stanovništva postaju prioriteti kako bi se osigurala sigurnija budućnost u eri klimatskih izazova.

Protekla godina, za cijeli sustav civilne zaštite bila je obilježena mnoštvom izazova poput nevremena, poplava i požara te pružanja međunarodne pomoći, no brza i profesionalna reakcija sustava civilne zaštite i njegovih spremnih operativnih snaga bila je ključna.

Što se tiče aktivnosti Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka -Službe civilne zaštite Gospić vezano uz ovogodišnje nepovoljne vremenske uvjete posebice tijekom veljače, svibnja, srpnja i kolovoza 2023.g. za istaknuti je kako je reakcija Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka -Službe civilne zaštite Gospić i sustava civilne zaštite bila promptna i profesionalna, osobito u dijelu od ranog uzbunjivanja, prije samog nastanka nepovoljnih vremenskih uvjeta, pa sve do pripravnosti i odgovora na nastanak izvanrednih događaja, poduzimajući mjere i aktivnosti u cilju zaštite života stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.

Dodatno o izvanrednim događajima u 2023.:

 • U veljači 2023.  zbog obilnih snježnih padalina  organiziran prihvat u Gospiću  za zbrinjavanje vozača i putnika kojima je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta onemogućen nastavak putovanja,
 • ekstremne količine oborina u svibnju 2023. dovele su do izlijevanja rijeke Korane te obrane od poplave koja je uspješno izvršena u mjestu Korana Selo, u obrani od poplave sudjelovali Stožer civilne zaštite Općine Plitvička jezera, JVP Plitvička Jezera, DVD Plitvička Jezera, Komunalno poduzeće i Hrvatske vode.
 • svibnja 2023. uspješno odrađena potraga za nestalim  malim zrakoplovom ”Cirrus 20”,  na  Maloj Kapeli

EDUKACIJE, OSPOSOBLJAVANJA, VJEŽBE

 • Edukacija je bila ključna u podizanju svijesti o rizicima i pravilnom postupanju u kriznim situacijama. Provedene su brojne edukacije o minskoj opasnosti, civilnoj zaštiti te edukativne kampanje, obuhvativši tisuće ljudi diljem Hrvatske.
  • Provedeno 15 edukacija u osnovnim i srednjim školama i Veleučilištu „Nikola Tesla“ koje su obuhvatile oko 506 učenika i studenata
 • Vježbe su unaprijedile pripravnost, brzu reakciju i koordinaciju sustava. Provodili smo vježbe sustavno i učinkovito, a kroz simulacije različitih scenarija, stečeno je dragocjeno iskustvo i osnažene sposobnosti reagiranja u stvarnim situacijama čime jačamo i otpornost zajednice na izazove prirodnih katastrofa i drugih nepredviđenih događaja.
  • Vježba Novalja 2023 – 3.2023.god. održana vježba evakuacije i spašavanja u slučaju potresa u poslovnoj zgradi Grada Novalje. U provedbu mjera civilne zaštite (evakuacija, gašenje požara, sigurnost, hitna pomoć) putem Županijskog centra 112 Gospić bili su uključeni Dobrovoljno vatrogasno društvo Novalja, Vatrogasna zajednica Grada Novalje, Policijska uprava ličko-senjska Policijska postaja Novalja, Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije, HGSS Stanica Gospić i Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka.
  •  Vježba Lika 2023 – 27. lipnja 2023. održana je pokazna vježba „LIKA 2023“ na rijeci  Lici, gdje su predstavljene oprema i tehnike spašavanja. Cilj vježbe bio je prezentirati pripravnost i djelovanje sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite te opremu i provedbu mjera i aktivnosti civilne zaštite. Predstavljena oprema u vrijednosti većoj od 220.000 eura, nabavljena kroz projekt STREAM, uključuje sredstva za spašavanje, evakuaciju i zbrinjavanje ugroženih osoba te zaštitu materijalnih dobara u poplavom ugroženim područjima.   Kroz projekat STREAM za operativne snage civilne zaštite Grada Gospića i Općine Perušić  nabavljeno 5 čamaca i oprema za spašavanje na vodi.
  • Vježba „Kosinj 2023.“ – Osnovna škola „Anž Frankopan“ Kosinj, u suradnji sa Službom civilne zaštite Gospić i operativnim snagama Općine Perušić, 24. listopada 2023. organizirala je i provela  vježbu s ciljem uvježbavanja procedura i zajedničkog djelovanja. Scenarijem vježbe simuliran je potres umjerene jačine u Osnovnoj školi „Anž Frankopan“  Kosinj, a prije same simulacije vježbe i evakuacije, djelatnici Službe civilne zaštite Gospić i Gradskog društva Crvenog križa Gospić učenicima su održali prigodno predavanje, a školi je  uručena edukativna igra „Zemlja rizika“.

–  Vježba „Karlobag 2023.“  – u prigodi obilježavanja 30 godina Općine Karlobag, na poziv ravnateljice Osnovne škole i Stožera civilne zaštite Općine, organizirana je vježba evakuacije učenika osnovne škole u slučaju potresa. Prije same simulacije vježbe i evakuacije djelatnice Gradskog društva Crvenog križa Gospić i  Službe civilne zaštite Gospić učenicima su održale prigodno predavanje.
Nakon vježbe je upriličena prezentacija opreme operativnih snaga sustava civilne zaštite.

       – Vježba „Veleučilište 2023.“  u organizaciji Veleučilišta “Nikola Tesla” i Službe civilne zaštite Gospić, 21. studenog 2023., za zaposlenike i studente provedena je vježba evakuacije u slučaju potresa .Prije vježbe je za sve prisutne održano predavanje o ulozi i funkciji žurnih službi. Kroz vježbu, studenti i zaposlenici Veleučilišta “Nikola Tesla” su dobili praktično iskustvo i znanje o postupcima evakuacije u slučaju potresa. Cilj vježbe bila je provjera efikasnosti reagiranja i koordiniranja operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Gospića u slučaju izvanrednog događaja uzrokovanog potresom.

     –  Vježba „Željava 2023“ –  dvodnevna vježba na temu potresa i spašavanja na vodi na kojoj je prikazan rad i mogućnosti operativnih snaga sustava CZ Ličko-senjske županije i Unsko-sanskog kantona u pružanju pomoći te spašavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara na području RH i BiH,

ŽUPANIJSKI CENTAR I SRUUK

ŽC 112 Gospić u 2023. godini zaprimljeno je 30 000 poziva od čega je gotovo 70% bilo namjenskih, što svjedoči o važnosti ovog sustava u pružanju pomoći građanima u hitnim situacijama i bilo je 8577 događaja. (događaji se dijele na sigurnosne, složeni, medicinske i vatrogasne)

Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama testiran je i pokazao se uspješnim, omogućavajući brzu reakciju na potencijalne prijetnje. Kroz različite kanale komunikacije, građani su na vrijeme obavješteni o opasnostima i uputama za postupanje te su poslane SRUUK poruke građanima na ugroženim područjima što je dodatno doprinijelo sigurnosti i zaštiti života i imovine.

U 2024. SRUUK je korišten u siječnju, temeljem Odluke DHMZ-a, kada su poruke   poslane građanima u Primorsko-goranskoj, zapadnom i jugozapadnom dijelu Karlovačke i Ličko-senjskoj županije zbog najave obilnog snijega, olujnog vjetra i zapuha.

INSPEKCIJSKI NADZORI

 • Inspektori Odjela inspekcije Službe civilne zaštite Gospić proveli  su 255 inspekcijska nadzora iz nadležnosti inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja, privatne zaštite i detektivskih poslova, i inspekcije civilne zaštite

Prihvatni centar Gospić za raseljene iz Ukrajine od 05.03. 2022. do danas zbrinu je 2000 raseljenih osoba iz Ukrajine.

Za svoj rad Služba civilne zaštite Gospić dobila je Priznanje Ličko-senjske županije povodom Dana županije.

Gs Press